The Hidden Fortress | reviewed by: Lee Weber | April 17, 2014
plot
acting
sound
visuals
entertainment value
verdict
#TheHiddenFortress was George Lucas's inspiration for #StarWars & is a fun adventure with some comedic levity and one of #Kurosawas best.
genre Adventure | Drama
synopsis Lured by gold, two greedy peasants escort a man and woman across enemy lines. However, they do not realize that their companions are actually a princess and her general.
lead actors Toshirō Mifune | Takashi Shimura | Minoru Chiaki | Misa Uehara | Kamatari Fujiwara | Susumu Fujita | Eiko Miyoshi | Toshiko Higuchi | Yû Fujiki | Yoshio Tsuchiya | Kokuten Kôdô | Takeshi Katô | Kôji Mitsui | Toranosuke Ogawa | Kichijirô Ueda | Nakajirô Tomita | Yoshifumi Tajima | Ikio Sawamura | Senkichi Ômura | Sachio Sakai | Makoto Satô | Yoshio Kosugi | Akira Tani | Yutaka Sada | Takeo Oikawa | Tadao Nakamaru | Takuzô Kumagai | Shôichi Hirose | Etsurô Saijô | Masayoshi Nagashima | Fuminori Ôhashi | Shin Ôtomo | Minoru Itô | Haruo Suzuki | Shigekatsu Kanazawa | Kazuo Higata | Haruo Nakajima | Ryû Kuze | Ichirô Chiba | Shigemi Sunagawa | Rinsaku Ogata | Hiroyoshi Yamaguchi | Haruya Sakamoto
director Akira Kurosawa